• Domov
  • Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2)

Ministrstvo za pravosodje je v strokovno usklajevanje dalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016. Predlog ohranja visoke standarde varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in dopolnjuje Splošno uredbo v delu, kjer ta urejanje prepušča državam članicam EU.

  • Predlog ZVOP-2 prilagamo TUKAJ.

Predlog ureja tudi prvostopenjski postopek pred zavezanci za varstvo osebnih podatkov, pritožbene ter nadzorne postopke pred Informacijskim pooblaščencem in določa prekrške za kršitve, ki niso zajeti že v Splošni uredbi.

  • Predlogu je priložen tudi osnutek Pravilnika o zaračunavanju stroškov, ki ga prilagamo na povezavi TUKAJ.

Pripombe na predloga nam prosimo pošljite do petka, 28.5.2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene poslali v roku na ministrstvo.