• Domov
  • Razprava o usmerjevalni, normativni in arbitrarni vlogi odloka

V petek, 7.5.2021, so se ob 10h v sejni sobi Knjižnice Bena Zupančiča v Postojni zbrale članice in člani ožje delovne skupine, ki pripravljajo vsebino odloka za urejanje podobe naselij in krajine. Srečanja se je udeležil tudi predstavnik iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Gostiteljica srečanja je bila Občina Postojna, ki je bila med drugim izbrana za primer izdelave vzorčnega odloka. Župan občine Postojna, g. Igor Marentič je ob prihodu pozdravil udeležence in udeleženke ter opozoril na smotrnost skladno urejenega prostora tudi na tem območju Slovenije. V razpravi je bila izpostavljena usmerjevalna, normativna in arbitrarna vloga odloka kot tudi smiselna kombinacija blažje in ostrejše regulacije na občinski in državni ravni. Med drugim je bil izpostavljen dogovor, da so občine ob vzajemnem strokovnem sodelovanju obveščene, kaj zakon že določa kot tudi kakšne potenciale in koristi bi prinašal sprejeti odlok.

Srečanje se je zaključilo z opredelitvijo nadaljnjih korakov, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag. Članice in člani so se dogovorili, da bo nadaljnje pripravljano delo vključevalo okrepljeno sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor, Skupnosti občin Slovenije in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Strinjali so se, da bo prihodnje srečanje v primeru nespremenjenih epidemioloških razmer, podprto s terenskim ogledom različnih območij občine Postojna in njenega okoliša.