• Domov
  • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor v obravnavo posredovalo osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter obrazložitev členov uredbe.

Besedilo je dostopno TUKAJ, na TEJ POVEZAVI najdete tudi obrazložitev.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 20. 5. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Za vse dodatne informacije sta vam na voljo dr. Branka Tavzes, tel.: 01 478 7397 in mag. Sabina Jereb, tel.: 01 478 7066, obe s Sektorja za ohranjanje narave.


Nazadnje posodobljeno: