• Domov
  • Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je trenutno v javni razpravi, prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v nacionalni pravni red. S predlogom uredbe se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

S sprejemom tega predloga uredbe se določene plastične proizvode za enkratno uporabo prepoveduje dajati na trg v Republiki Sloveniji: vatirane palčke (z izjemami), pribor (vilice, noži, žlice, palčke), krožniki, slamice (z izjemami), mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom ter posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodov iz oksorazgradljive plastike.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). V skladu s predlogom te uredbe je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS vlažilne robčke, balone, tobačne izdelke in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predlog uredbe uvaja sistem PRO s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti PRO.

Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve sistemih PRO za izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo v izogib administrativnih bremen tako za ARSO kot tudi za same proizvajalce.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS vlažilne robčke, balone in tobačne izdelke bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške ozaveščanja, stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti ter stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih danih na trg v RS in pridobivanja podatkov o nastalih odpadkih iz teh proizvodov.

V primeru tobačnih izdelkov pa proizvajalci krijejo tudi stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in stroške ozaveščanja o negativnem onesnaževanju okolja s temi odpadki. Od leta 2024 do 2026 se cilj ločenega zbiranja teh odpadkov mora povečevati za 10 % letno glede na zbrane odpadke iz predpreteklega leta. V RS še nimamo ustreznih podatkov o odpadnem ribolovnem orodju, zato se bodo posebej zbirali od leta 2022 dalje.

V uredbi je v 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo so sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke, in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov.

Predlog uredbe določa tudi nekatere zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na vsebnike pijač. Za PET plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer od 1. januarja 2025 dalje najmanj 25 % in od 1. januarja 2030 dalje najmanj 30 %.

Za namene recikliranja plastenk je v 19. členu predloga uredbe določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer od 1. januarja 2025 dalje najmanj 77 % in do 1. januarja dalje najmanj 90 %.

Glede na določene zahteve iz predloga uredbe in kritja stroškov, ki so določeni za proizvajalce posameznih proizvodov, je predpisano poročanje posameznega proizvajalca o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko na trg v RS.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 16 . 6. 2021.