• Domov
  • Dopolnitev Nacionalnega programa varstva okolja 2020-2030 s poglavjem o javnih službah varstva okolja

Računsko sodišče Republike Slovenije je MOP naložilo dopolnitev Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 z usmeritvami za razvoj javnih službah varstva okolja. Dopolnitev načrtujejo izvesti kot novo podpoglavje 8.11 Javne službe varstva okolja. Ministrstvo je pripravilo osnutek poglavja, ki združeno obravnava javne službe varstva okolja na državni in lokalni ravni in ga zasnovalo na način, da uvodnim pojasnilom sledijo prepoznani izzivi s cilji in nato usmeritve in ukrepi za doseganje ciljev.

Občine članice vabimo, da nam posredujete vaša mnenja in stališča na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 21. 6. 2021.


Nazadnje posodobljeno: