• Domov
  • Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v lokalnem okolju

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije sta 3. junija 2021 izvedli spletni seminar z naslovom »Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju«.

Družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Motivi za družbeno udejstvovanje so različni. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja.

Uvodni pozdrav udeležencem srečanja je namenil Peter Misja, predsednik Skupnosti občin Slovenije. Mag. Anita Hrast, direktorica IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti je predstavila aktualne vsebine s področja EU in slovenskih usmeritev o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. Družbeno odgovorne prakse izvajajo občine na različnih področjih: urejanje infrastrukture (ceste, kanalizacija, vodovod idr.), varstvo okolja, lokalna samooskrba, turizem, športna infrastruktura, podpora družbenim dejavnostim, številnim društvom, vaškim domovom, medgeneracijskim centrom.

Udeleženke in udeleženci so se v nadaljevanju seznanili s cilji trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti ter načini, kako jih uspešno vključiti v lokalne politike in ključne strateške dokumente, predstavitev je izvedla mag. Simona Roškar (www.dobicekznamenom.si). Vlogo občin pri trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti v lokalni skupnosti je s primerom iz prakse predstavila mag. Danijela Kocuvan, RRA Podravje – Maribor.

Ker so sredstva evropske kohezijske politike ključna razvojna sredstva do katerih lahko dostopajo tudi občine, je te v kontekstu trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti ob koncu seminarja predstavila mag. Anita Hrast. Na primer Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo in obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja.

Seminar se je zaključil z razpravo v kateri so bile izražene pobude po nadaljnjem sodelovanju in obravnavi te, za občine pomembni temi. SOS in IRDO bosta v prihodnje še okrepila podporo občinam na to temo, med drugim tudi z možnostjo prijave občin na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021. Ta bo objavljen konec junija 2021. Za občine bo namreč letos uvedena posebna kategorija za prijavo občinskih projektov na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja na ta razpis.