• Domov
  • Ministrstvo za finance bo pristopilo k pripravi celovite analize obstoječih kazalnikov razvitosti občin

Ministrstvo za finance je na podlagi predlogov reprezentativnih organizacij občin in po posvetovanju s predstavniki Ministrstva za javno upravo, Urada za makroekonomske analize in razvoj in Statističnega urada RS sprejelo odločitev, da pristopi k pripravi celovite analize obstoječih kazalnikov razvitosti občin ter preveri morebitno uporabo dodatnih kazalnikov. Pri tem bo potrebno zasledovati načelo merljivosti, dostopnosti in stabilnosti zagotavljanja podatkov iz uradnih podatkovnih baz, oziroma uporabljati tiste podatke, ki se za vse občine v Republiki Sloveniji že spremljajo. Pripravo celovite analize kazalnikov razvitosti občin bosta organizirali Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Analiza bo po predstavitvi reprezentativnim združenjem občin podlaga za pripravo predloga sprememb 24. člena Zakona o financiranju občin, ki določa kazalnike za izračun razvitosti občin.
Veljavna Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (UL RS št. 78/2019) se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2020 in 2021, zato je Ministrstvo za finance v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj in Statističnim uradom RS že pristopilo k pripravi uredbe za leti 2022 in 2023 in pristojne organe pozvalo k pripravi podatkov na podlagi trenutno veljavne zakonodaje.

Seznanitev z vsebino lahko pričakujemo predvidoma zgodaj jeseni, navaja ministrstvo.


Nazadnje posodobljeno: