• Domov
  • Navodila za CSD glede subvencije najemnine (SZ-1E)

MDDSZ je pripravilo navodila za centre za socialno delo (CSD) glede subvencij najemnin in sprememb v zvezi s tem, ki jih prinaša novela Stanovanjskega zakona (SZ-1E). V navodilih obveščajo tudi, da bodo novosti zaradi izredno kratkega roka za implementacijo, informacijsko podprte v 3 fazah. CSD-ji bodo konec julija oziroma začetek avgusta 2021 prvič izdali obvestila o uskladitvi subvencije neprofitne najemnine (uskladitev bo veljala od 1. 7. 2021 dalje), prav tako pa bodo podatki o usklajenih višinah subvencije neprofitne najemnine, občinam na voljo v t.i. distribucijskem modulu. O izvedenih nadgradnjah bodo CSD-ji obveščeni preko portala MDDSZ, občine pa preko portala, preko katerega dostopajo do t.i. distribucijskega modula.

Celotno navodilo si lahko preberete TUKAJ.