• Domov
  • Seznanitev občin – TOPO aplikacija

Sekretariat SOS je v vednost in nadaljnjo obravnavo občinam članicam poslal dopis, ki so ga pripravili na Direkciji Republike Slovenije za vode. Dopis je namenjen izdelovalcem hidrološko hidravličnih študij (HHŠ) katerih rezultat so karte poplavne nevarnosti. Te bodo po potrditvi prikazane v javnem portalu E-Vode in dostopne vsem. Občine je SOS prosil, da dopis posredujejo svojim izdelovalcem HHŠ. Za občine, ki hidrološko hidravličnih študij niso naročale je dopis brezpredmeten.