• Domov
  • SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA TAKOJŠNJE UKREPANJE IN SISTEMSKO REŠEVANJE PROBLEMATIKE ODPADNEGA BLATA

V imenu Skupnosti občin Slovenje in na pobudo župana Občine Hoče – Slivnica dr. Marka Soršaka, je predsednik SOS Peter Misja na Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor, poslanke in poslance Državnega zbora ter Državni svet, naslovil poziv k takojšnjemu sistemskemu reševanju kritičnih razmer z odpadki oz. odpadnim blatom.

V svojem dopisu je Skupnost občin Slovenije trenutne razmere z odpadki in konkretno, s komunalnim blatom, ocenila kot kritične – kličejo po takojšnjih, odločnih in učinkovitih ukrepih države, občin, odločevalcev, strokovne in laične javnosti. Vse pristojne na državni ravni je pozvala k takojšnjemu začetku sistemskega reševanja problematike, ob upoštevanju najvišjih okoljskih standardov po vzoru okoliških držav, saj vse več držav zapira meje za naše odpadke, ustreznih rešitev znotraj države pa še vedno nimamo.

Občine so že v preteklosti izrazile interes za iskanje ustreznih rešitev z odpadki in za postavitev ustreznih objektov. Slednje pripravljajo načrte, pričakujejo in potrebujejo pa tudi več konkretnih ukrepov s strani države, zlasti sprejem ustreznih zakonskih in podzakonskih podlag za podelitev koncesij za opravljanje javne gospodarske službe, zagotovitev ustreznih finančnih virov (evropska sredstva in drugi finančni viri), pomoč pri umeščanju objektov, ki so brez dvoma strateškega pomena za državo in ne samo za občine. Umeščanje tovrstnih objektov za termično obdelavo odpadkov/odpadnega blata v prostor zagotovo sproža mnoge upravičene dvome, zato je nujno o tem čimprej odpreti razpravo in najti najboljše rešitve.

Prepričani smo namreč, da so zadnji dogodki v Hočah, Dramljah, Podčetrtku in Šentjurju, še prej v Sneberjah in Hrpelju-Kozini, ne le simptom, ampak tudi posledica nereševanja težav, pa tudi kategoričnega odklanjanja rešitev (gradnje objektov), ki so sprejemljive v vseh drugih državah. Skrbi nas, da so razkritja okoljskega kriminala v zadnjem obdobju le vrh ledene gore in da je resnično stanje še bistveno slabše, saj smo slabim praksam priča žal že veliko let. Zato je po mnenju Skupnosti občin Slovenije nujno že v trenutni situaciji najti ustrezne kontrolne sisteme ravnanja z odpadki in odpadnim blatom – v nasprotnem primeru bomo soočeni z resnimi okoljskimi posledicami, ki bodo nepovratne.

Pobudo Skupnosti občin Slovenije je že sprejel Državni svet RS in bo pričujočo problematiko obravnaval na svoji seji 5. julija, nanjo pa poleg pobudnice zadeve – Skupnosti občin Slovenije, povabil tudi predstavnike Ministrstva za okolje in prostor.

Sporočilo za javnost – za tiskanje


Nazadnje posodobljeno: