• Domov
  • Sprememba in dopolnitev Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

MJU je objavilo predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence. Sprememba, ki jo predlog spremembe uredbe prinaša se nanaša na poklicne gasilce, saj v okviru poklicnega gasilstva, tudi prihaja do takšnih oblik dela.

S predlogom spremembe Uredbe se ureja položajni dodatek za tiste poklicne gasilce, ki to še nimajo urejeno (za vodenje skupin manjših od 5 in več kot 3 osebe). Za vse ostale poklicne gasilce je položajni dodatek s to uredbo že urejen. 

V zvezi s tem je potekala tudi tiskovna konferenca, na kateri je v imenu Skupnosti občin Slovenije njena podpredsednica Jasna Gabrič izrazila podporo tej spremembi. Sprememba oz. ureditev položajnega dodatka za poklicne gasilce je bila del pogajanj v okviru pogajalske skupine za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za gasilsko dejavnost, kjer delodajalce (občine) zastopa v imenu SOS in ZOS Jasna Gabrič.