• Domov
  • Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin -javna obravnava-

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi osnutek Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin.

Uredba na področju oblikovanja neprofitne najemnine določa metodologijo za oblikovanje neprofitne najemnine in način izračuna najvišje neprofitne najemnine. Določa tudi vpliv lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine s pripadajočim lokacijskim faktorjem ter način dodelitve pripadajočega lokacijskega faktorja za posamezno stanovanje.

Na področju subvencioniranja najemnin Uredba opredeljuje način izračuna višine subvencije neprofitne najemnine in višine subvencije k plačilu tržne najemnine ter določa najvišje priznane tržne najemnine za posamezne statistični regije, ki so sestavni del metodologije izračuna subvencije k plačilu tržne najemnine.

  • Besedilo osnutka najdete TUKAJ.

Vaše predloge in pripombe nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 9. 7. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si