• Domov
  • V obravnavi predloga sprememb in dopolnitev zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o socialno varstvenih prejemkih

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavano poslalo sledeča predloga:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (dostopen TUKAJ)

Predlaga se postopna ločitev družinske politike od socialnega varstva (neupoštevanje premoženja, spremembe pri upoštevanja pravic iz javnih sredstev kot dohodek, dvig meje za upravičenost do državne štipendije), spremembe pri upoštevanju in načinu upoštevanja dohodkov pri letnih pravicah iz javnih sredstev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, kadrovske štipendije ter dohodki dijakov in študentov v višini do bruto minimalne plače se ne upoštevajo). Namen predloga je poenostaviti postopke odločanja pravicah iz javnih sredstev ter zagotoviti lažje in učinkovitejše odločanje o pravicah iz javnih sredstev. Namen je tudi zagotoviti informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev, kar bo razbremenilo centre za socialno delo izdaje odločb o denarnih dajatvah ter omogočilo večjo usmeritev v delo s strankami in delom na terenu (nudenje pomoči osebam v osebni in ekonomski stiski). Predlog prinaša tudi razbremenitev strank (upravičencem do varstvenega dodatka ne bo več treba vlagati vlog za podaljšanje pravice).

  • Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (dostopen TUKAJ)

Predlaga se vzpostavitev ciljanih spodbud za delo, in sicer namesto dodatka za delovno aktivnost, ki se všteva v prag za pridobitev denarne socialne pomoči, se določajo spodbude v obliki neupoštevanja dohodka iz delovne aktivnosti, spodbude se izenačujejo za oba partnerja, za brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ter opravljajo prostovoljna dela ali volontersko pripravništvo, pa se uvaja dodatek za aktivnost. Namen je hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči in zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čim prej sposoben ponovno prevzeti svojo »primarno obveznost«, tj. zagotavljati dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov. S spremembo spodbud za delo se razbremenjujejo strokovni delavci centrov za socialno delo, saj se postopek priznavanja denarne socialne pomoči poenostavlja. Predlagajo se tudi spremembe pri upoštevanju nepremičnin, krivdnih razlogov, sprememba v višini izredne denarne socialne pomoči, ki jo upravičenec lahko prejme v enem koledarskem letu, in sprememba pri izplačevanju denarne socialne pomoči v funkcionalni obliki.

Prosimo za pregled predlogov. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: