• Domov
  • Zakon o gostinstvu v usklajevanje – medresorska obravnava

Prejeli smo nov predlog zakona o gostinstvu, ki so ga na podlagi pripomb in predlogov javne obravnave pripravili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in ga posredovali občinam članicam SOS in komisiji SOS za turizem v obravnavo.

Predloge in pripombe občin članic SOS pričakujemo do petka, 11.6.2021 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.