• Domov
  • Način izvajanja nadzora nad GJS varstva okolja

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po izvedbi povpraševanja med članstvom. Občina je bila s strani Nadzornega odbora občine opozorjena, da naj je bi izvajala zadostnega finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem GJS varstva okolja. V zvezi s tem jo je zanimalo, kako v drugih občinah s strani občinske uprave nadzorujejo izvajanje javne službe. Občina članice smo prosili za odgovore do 2. 7. 2021, zbrane odgovore pa objavljamo tukaj.