• Domov
  • Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona zasledujejo naslednje cilje:

  • uskladitev določb s pravnim redom Evropske unije,
  • ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic v javnem prometu v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-152/17-30,
  • učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti,
  • nadgradnja normativnega okvirja posameznih določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil,
  • natančnejša ureditev posameznih mehanizmov nadzora nad delom policije.

Na sledečih povezavah najdete:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, pripombe in stališča na predlog zakona posredujete do srede, 1. 9. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.