• Domov
  • Predlog zakona o oskrbi s plini

Vlada Republike Slovenije je na 88. redni seji dne 26. 8. 2021 določila besedilo Predloga zakona o oskrbi s plini – prva obravnava in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Temeljni cilj predloga zakona je samostojno urediti področje oskrbe s plini s področnim zakonom. V ostalem pa ni namen predloga zakona posegati v temelje ureditve trgov plina in način oskrbe s plini kot je to bilo že do sedaj urejeno v EZ-1 v skladu z zakonodajo EU na področju notranjega trga z zemeljskim plinom.

Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s tem temeljnim ciljem, so še:

– učinkovito zagotavljanje pravic končnih odjemalcev;
– varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev;
– zagotoviti učinkovito in konkurenčno organizacijo ter delovanje trgov zemeljskega plina na veleprodajni in maloprodajni ravni;
– zagotoviti učinkovito izvajanja nalog operaterjev sistema in izvajanje gospodarskih javnih služb v javnem interesu;
– zanesljiva oskrba s plinom;
– omogočanje dekarbonizacije oskrbe s plinom.

Mnenje k predlogu nam lahko pošljete do petka, 24. 9. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.