Evropsko središče za digitalne inovacije (EDIH) je ena sama organizacija ali usklajena skupina organizacij z dopolnilnim strokovnim znanjem in neprofitnim ciljem, ki podpira podjetja-zlasti MSP in/ali javni sektor pri njihovi digitalni transformaciji. EDIH ponujajo storitve, kot so:

– Preizkus pred vlaganjem (test before invest): Storitev vključuje ozaveščanje, ocenjevanje digitalne zrelosti, predstavitvene dejavnosti, vizioniranje digitalne transformacije, spodbujanje integracije, prilagajanja in prilagajanja različnih tehnologij, testiranje in eksperimentiranje z digitalnimi tehnologijami (programska in strojna oprema), prenos znanja in prenosa tehnologije. Poseben poudarek bo na ključnih tehnologijah, ki se promovirajo v programu Digitalna Evropa: HPC, AI in kibernetska varnost.

– Spretnosti in usposabljanje: Da bi zagotovili ustrezno raven digitalnih znanj v podprtih organizacijah, da bi kar najbolje izkoristili tehnologije digitalnih inovacij, lahko storitve EDIH vključujejo oglaševanje, gostovanje ali zagotavljanje usposabljanja, zagonske delavnice, pripravništva ter podpore izvajanju kratkoročnih tečajev usposabljanja za napredne digitalne spretnosti.

– Podpora pri iskanju naložb: Ta kategorija storitev lahko vključuje dostop do finančnih institucij in vlagateljev, podporo uporabi InvestEU in drugih ustreznih mehanizmov financiranja, v tesnem sodelovanju s predvideno svetovalno središče InvestEU in Enterprise Europe Network (EEN). Zlasti za javni sektor, kot enega največjih kupcev IKT, bi lahko ta storitev dodatno podprla kupno moč javnega sektorja in ga spremenila v velikega kupca inovacij.

– Inovacijski ekosistem in mreženje: Nobeno podjetje ne more samo inovirati. Podjetjem bo v veliko pomoč, če pridejo v stik z drugimi organizacijami in podjetji njihove vrednostne verige, z inovatorji ali zgodnjimi strankami, ki želijo preizkusiti rešitve. EDIH bi morali imeti to posredniško vlogo in zbližati npr. končne uporabnike in potencialne dobavitelje tehnoloških rešitev za npr. eksperimentiranje in testiranje ali javne uprave in podjetja GovTech za spodbujanje soustvarjanja. Neprofitni cilj EDIH je v tem pogledu pomemben in lahko spodbuja lokalna podjetja, da se izboljšajo sama in svoje lokalno gospodarstvo. Če ustreznih lokalnih partnerjev morda ni mogoče najti, se lahko središča povežejo z drugimi organizacijami EDIH, da poiščejo ustreznega partnerja drugje v Evropi. Središča lahko postanejo dobri posredniki le, če redno pregledujejo tehnologije, da bi prikazali inovacijski ekosistem in razumeli potrebe in priložnosti. Strukturirani odnosi z združenji lokalnih oblasti, regionalnimi oblastmi, industrijskimi grozdi, združenji malih in srednjih podjetij, agencijami za razvoj podjetij, inkubatorji, pospeševalniki, gospodarskimi zbornicami in podobnimi, bodo v veliko pomoč pri posredovanju.