• Domov
  • Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Na spletni strani E- demokracija je bilo objavljena Uredba o dejanskih rabah zemljišč. Uredba določa podrobnejše vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ki se vodijo v katastru nepremičnin, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, razvrstitev vrst podrobnejših dejanskih rab zemljišč v podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin, podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč,  in pogoje za prevzem podatkov iz matičnih evidenc dejanskih rab zemljišč ter način usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.

  • Besedilo uredbe prilagamo TUKAJ.

Pripombe in komentar k predlogu nam lahko pošljete do torka, 10.8.2021 do 12. ure na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.