• Domov
  • Zakaj digitalna preobrazba?

Digitalna preobrazba je ključna, da Evropa ostane mednarodno konkurenčna. Organizacije javnega sektorja in podjetja morajo digitalne tehnologije integrirati v svoje poslovne procese, izdelke in storitve, da bodo imela v celoti koristi od povečanja učinkovitosti in inovacij, ki jih lahko prinesejo, obenem pa ostajajo okolju prijazni, trajnostni in zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Zlasti pametna uporaba podatkov je lahko močan vzvod za spodbujanje rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in odpiranje novih podjetij, novih poslovnih modelov in inovacijskih priložnosti.

Evropska komisija se je z Zelenim dogovorom decembra 2019 zavezala, da se bo spopadla s podnebnimi in okoljskimi izzivi in opredelila niz ukrepov, katerih cilj je doseči nič emisij toplogrednih plinov do leta 2050 in ločitev gospodarske rasti od rabe virov.

Za dosego teh ciljev bo potreben pomemben tehnološki napredek na več področjih, digitalne tehnologije pa bodo ključno orodje za izboljšanje učinkovitosti in trajnosti katerega koli vidika našega življenja. Mreža evropskih vozlišč za digitalne inovacije bi zato morala podjetjem katere koli velikosti pomagati pri dostopu do digitalnih tehnologij, ki jih potrebujejo za prispevek k evropskemu zelenemu dogovoru.

Drugi, zelo nedavni problem, danes ogroža Evropo in svet. Svetovna epidemija COVID-19 povzroča velike obremenitve v smislu človeških življenj in kaže svoj globok vpliv na gospodarstvo. Nedavni dogodki so tudi jasno pokazali, kako digitalne tehnologije omogočajo odpornost celotne družbe, npr. z omogočanjem oddaljenih komunikacij pomembnih informacij in podpornimi rešitvami, kot je delo na daljavo.

Ni dvoma, da bo v prihodnjih mesecih prišlo do velike gospodarske krize. Pomembno je, da bodo evropska podjetja takoj, ko bodo zrasli pogoji za oživitev gospodarstva, pripravljena izkoristiti prihodnje priložnosti, za to pa morajo biti opremljeni z digitalnimi tehnologijami, ki jih potrebujejo, in znanjem, kako jih najbolje izkoristiti. Dejavna mreža evropskih vozlišč za digitalne inovacije bo pomemben dejavnik uspeha.