• Domov
  • Zaključeno povpraševanje – način izvajanja tržnične dejavnosti

Občino članico je zanimalo kako imajo urejeno tržnično dejavnost druge občine – ali kot izbirno gospodarsko javno službo ali pa so nepremičnine, kjer se izvaja tržnična dejavnost dane v upravljanje in komu, na kakšni podlagi.
Odgovore smo zbirali do 9. 8. 2021 in jih podajamo v dokumentu tukaj.