• Domov
  • Dopustnost pridobivanja osebnih podatkov s strani NVO za namene izvajanja projektov društev

Skupnost občin Slovenije je s strani MJU prejela stališče glede dopustnosti pridobivanja osebnih podatkov s strani nevladnih organizacij (društev, zvez društev, ustanov in zasebnih zavodov) za namene izvajanja projektov, ki jih financira občina. Glede navedene tematike se je MJU posvetoval tudi z uradom Informacijskega pooblaščenca RS, ki je pojasnil, da sme občina osebne podatke posredovati nevladnim organizacijam, če je ob tem podpisana pogodba, ki natančno določa, za katere namene se bodo podatki uporabljali (npr. za izvajanje programa Starejši za starejše), katero delo bo s tem nevladna organizacija opravila namesto občine (npr. skrb za starejše) in kako bo občina
nadzirala pravilno uporabo podatkov (npr. redno letno poročilo nevladne organizacije o tem, katera obvestila ali pobude so poslali na pridobljene naslove).
Stališče Informacijskega pooblaščenca prilagamo tukaj.