• Domov
  • Obvestilo o Sklepu o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo obvestilo o sprejetju Sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, ki je objavljen v Uradnem listu RS.

S sklepom je določeno, v katerih primerih se bo v šolskem letu 2021/2022 izobraževanje izvajalo na daljavo.