• Domov
  • Skupnost občin Slovenije podpisala Dogovor o višini povprečnine v letih 2022 in 2023

Vlada RS je na seji, dne 26. 9. 2021 opravila prvo branje predlogov proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023 in sprejela sklep, da bo reprezentativnim združenjem občin v podpis predlagala Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, in sicer za leto 2022 v višini 645,00 EUR in za leto 2023 v višini 647,00 EUR.

Minister Koritnik je na seji Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki je potekala 23. septembra sicer predlagal, da reprezentativne skupnosti občin pri svojem članstvu preverijo ali je mogoč podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 na podlagi višine povprečnine v minimalnem znesku 638,00 €, ob tem pa obljubil, da bo vložil dodatne napore za zagotovitev višjega zneska. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je predlog povprečnine v višini minimalno 638,00 € podprlo in izrazilo zaupanje, da bo minister, pristojen za razvoj lokalne samouprave, storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo lokalne skupnosti lahko v prihodnjih dveh letih financirale vse aktivnosti v njihovi pristojnosti.

Ker ponujen znesek višine povprečnine za prihodnji dve leti (645,00 EUR za leto 2022 in 647,00 EUR za leto 2023) kaže veliko mero razumevanja in posluha za naloge in razvojne potrebe lokalne samouprave v Sloveniji ter zavedanje, da je ob prenosu nalog na lokalne skupnosti potrebno zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva za njihovo kritje, so reprezentativna združenja občin potrdila podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Podpis je potekal danes, 27. 9. 2021, ob 12.30 uri.

Dogovor o višini povprečnine je v imenu Skupnosti občin Slovenije podpisal njen predsednik Peter Misja.

Celotna izjava za javnost – za tiskanje

Galerija slik