• Domov
  • SPREJETI PREDLOGI ZA DOGOVOR Z VLADO RS GLEDE FINANCIRANJE OBČIN V LETIH 2022 IN 2023
  1. 9. 2021 – Potekala je spletna seja Skupnosti občin Slovenije. Osrednja tema seje je bil potek pogajanj za financiranje občin v letih 2022 in 2023 in sprejem odločitve ali bo reprezentativna skupnost občin podpisala Dogovor o višini povprečnine.

Minister Koritnik je na seji Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki je potekala 23. septembra predlagal, da reprezentativne skupnosti občin pri svojem članstvu preverijo ali je mogoč podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 na podlagi višine povprečnine v minimalnem znesku 638,00 €, ob tem pa obljubil, da bo vložil dodatne napore za zagotovitev višjega zneska. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je predlog povprečnine v višini minimalno 638,00 € podprlo in izrazilo zaupanje, da bo minister, pristojen za razvoj lokalne samouprave, storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo lokalne skupnosti lahko v prihodnjih dveh letih financirale vse aktivnosti v njihovi pristojnosti.

Predsedstvo SOS je pripravilo tudi predlog za zagotovitev razvojnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Na preteklih sestankih Delovne skupine za lokalno samoupravo je bilo namreč predlagano, da se »povratna« sredstva za občine iz preteklega obdobje prekvalificirajo v »nepovratna«. Po veljavnem Zakonu o financiranju občin država namreč zagotavlja občinam sredstva v višini 3 % v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3 % pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanja občin v proračunu države. Predsedstvo SOS je zavzelo stališče, da bi s tem bile občine medsebojno v neenakopravnem položaju. Številne občine se namreč za del sredstev, ki bi jih lahko pridobile kot »povratni del« niso odločile prav zaradi zavedanja, da bo tudi ta del sredstev treba vrniti.

Ker Skupnost občin Slovenije povezuje tako manjše, srednje kot mestne občine, povezuje občine z različno finančno kapaciteto, razvojno ogroženostjo ter mnogimi in raznolikimi razvojnimi izzivi, je oblikovala rešitev, s katero bi občinam v letih 2022 in 2023 država namenila več razvojnih sredstev. Ta sredstva pa bi občine lahko porabile tudi za vračilo dodeljenih povratnih sredstev, prejetih med leti 2016 in 2020.

Skupnost občin Slovenije je zavezana iskanju rešitev, ki omogočajo enakopraven položaj vseh občin v sistemu delovanja in financiranja lokalne samouprave. Zato je predsedstvo SOS oblikovalo takšno rešitev, ki je sistemska in postavlja občine v enakopraven in enak položaj pred zakonom.

Celotna izjava za javnost – za tiskanje