• Domov
  • Spremembe in dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N).

  • S predlogom se tudi spreminja sestava sveta vrtca in šole, kjer bodo pretežni del članov tvorili predstavniki ustanovitelja, torej 5, po 3 pa bodo izmed predstavnikov zaposlenih in staršev.
  • Na novo se uvaja možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec. Sprememba prinaša finančne posledice, in sicer v višini 5.220.900,00 evrov letno za celotno Slovenijo. Ker so financerji plač zaposlenih v vrtcih občine, bo po predlogu znašal povprečni strošek na občino 20.883,60 evrov oz 5.354,77 evrov na povprečen vrtec.
  • Dopolnjujejo se členi z osebnimi podatki za namen vodenja državnega informacijskega sistema.

Predlog najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše stališče, pripombe in predloge, ki jih pošljete najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.