• Domov
  • Strategija za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 2019 pristopilo k pripravi Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: strategija). Strategija vključuje vse člene verige preskrbe s hrano – primarno proizvodnjo, predelavo, prodajo na drobno, gostinske storitve, potrošnike. Glavni cilj strategije je opredelitev korakov za dosego skupnega cilja SDG 12.3 (Sustainable Development Goals, v nadaljnjem besedilu: SDG), prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige do leta 2030.

Več v  dopisu MKGP.

Prosimo, da strategijo pogledate, saj se dotika tudi lokalnih skupnosti v delu, ki govori o informiranju, usposabljanju prebivalcev in drugih aktivnostih lokalnih skupnosti.

  • Besedilo Strategije prilagamo tukaj.

Pripombe in stališča nam lahko sporočite na naslov info@skupnostobcin.si do petka, 24.9.2021.