• Domov
  • Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Obveščamo da, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Spreminja se označevanje embalaže z oznakami embalažnih materialov iz obveznega v prostovoljno. Novo je tudi, da mora proizvajalec, ki svoje obveznosti PRO izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo obveščati vse svoje kupce s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže. Podobno, mora trgovec, ki ima obveznost skleniti pogodbo z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo, o sklenitvi te pogodbe obveščati vse svoje kupce (vendar ne končnega uporabnika) s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže. Uredba o embalaži in odpadni embalaži se začne uporabljati 1. januarja 2022.

Vabimo vas, da vaše pripombe posredujete do 20. 9. 2021 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.