• Domov
  • V javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2021‒2028

Ministrstvo za kulturo je na portalu E-demokracija objavilo Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2021‒2028. Ta v osmih poglavjih sistematično obravnava in predstavi izhodišča za NPK 2021-2028, vizijo in strateške cilje na področju kulture, javni interes na področju kulture, nosilce javnega interesa v kulturi, izvajalce posameznih nalog javne službe, razvojne cilje po področjih kulture ter skupne cilje za vsa področja kulture (povzetek NPK). Po sprejemu NPK 2021‒2028 je predvidena priprava akcijskega načrta za obdobje štirih let, ki ga sprejme vlada. Pred tem se bo akcijski načrt predstavil na seji Odbora za kulturo v Državnem zboru, ki lahko poda nanj mnenje.

Vljudno vas prosimo za pregled dokumenta ter vaša stališča na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 13. 10. 2021.