• Domov
  • Zaključeno povpraševanje na temo meteorne kanalizacije

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po pridobitvi prakse oz. izkušenj drugih občin glede pristojnosti občine in participacije lastnikov stanovanj večstanovanjskih objektov pri saniranju obstoječe meteorne kanalizacije, ki se sicer nahaja na zemljišču, ki je v lasti občine, vanjo pa je speljana meteorna voda s strešin večstanovanjskih objektov in meteorna voda povoznih, parkirnih in manipulativnih površin, ki so javne. Občine smo prosili za odzive do 15. 9. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.