• Domov
  • Arhiv za oktober, 2021

Month: oktober 2021

Predlog Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov

Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov. Predlog zakona s prilogami najdete na sledečih povezavah: predlog zakona obrazložitev Vljudno naprošamo za vaše predloge in stališča na predlog zakona najkasneje do četrtka, 4. 11. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Snemanje sej občinskega sveta

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na snemanje in prenos sej občinskega sveta. Občino članico zanima: Ali vaša občina zagotavlja snemane sej občinskih svetov z namenom oddaljenega in/ali kasnejšega gledanja od kjerkoli? Če v vaši občini seje snemate (video), vas prosimo še za informacijo ali snemate sami,… Preberi več

Čiščenje okolice eko otokov

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica v zvezi s čiščenjem okolice eko otokov (odpadki, ki niso odloženi v zabojnike). Občina ugotavlja, da velik del stroškov, ki jih krije občina v zvezi z ravnanjem z odpadki, odpade na čiščenje nepravilno odloženih odpadkov v okolici eko otokov. Občino članico zanima kako te stroške pokrivate druge… Preberi več

Predlog Državnega načrta ZIR ob nesreči zrakoplova

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova verzija 5.0. Predlog Državnega načrta ZIR ob nereči zrakoplova se nahaja tukaj .  Vaše predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 21. oktobra 2021. V novi verziji državnega načrta… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru

Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Besedilo osnutka predloga najdete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da predlog pregledate in nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete najkasneje do srede, 20. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom. Operativni program varstva pred hrupom Obrazec za pripombe  Pripombe in… Preberi več

Predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot (EVA 2021-2550-0073), ki ga bo na podlagi sedmega odstavka 115. člena Zakona o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) izdal minister za okolje in prostor. Besedilo Pravilnika. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot je treba sprejeti… Preberi več

Predlog Zakona o oskrbi s plini v Državnem zboru

V državnozborski proceduri se nahaja predlog Zakona o oskrbi s plini. Predlog Zakona o oskrbi s plini posega v pristojnosti lokalne samouprave in lokalne interese s tem, ko izključuje vlogo, vpliv in interese lokalnih skupnosti na področju izbirne gospodarske javne službe oskrbe s plinom in predvsem glede samih plinovodov. Občine članice pozivamo, da na naslov… Preberi več