• Domov
  • Čiščenje okolice eko otokov

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica v zvezi s čiščenjem okolice eko otokov (odpadki, ki niso odloženi v zabojnike). Občina ugotavlja, da velik del stroškov, ki jih krije občina v zvezi z ravnanjem z odpadki, odpade na čiščenje nepravilno odloženih odpadkov v okolici eko otokov.

  • Občino članico zanima kako te stroške pokrivate druge občine in ali te stroške krijejo občani na položnicah, ki jih prejmejo za odvoz odpadkov?

Vljudno vas prosimo, da vaše odgovore posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 18. 10. 2021.