• Domov
  • Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom.

Pripombe in predloge lahko do četrtka, 4. novembra posredujete na e-poštni naslov info@skupnostobcin.si.