• Domov
  • Predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot (EVA 2021-2550-0073), ki ga bo na podlagi sedmega odstavka 115. člena Zakona o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) izdal minister za okolje in prostor.

Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot je treba sprejeti zaradi zagotovitve usklajenosti pravne podlage za sprejem pravilnika in nove vsebine z ureditvijo ZKN. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot sledi ureditvi predhodnega, dosedanjega Pravilnika o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 118/06 in 54/21 – ZKN), prilagaja pa se novi zakonski ureditvi tega področja z ZKN in dejanskim vodenjem podatkov v registru prostorskih enot.

Vljudno vas prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe sporočite do četrtka, 21.10.2021 na info@skupnostobcin.si.