• Domov
  • Predlog Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov

Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov. Predlog zakona s prilogami najdete na sledečih povezavah:

Vljudno naprošamo za vaše predloge in stališča na predlog zakona najkasneje do četrtka, 4. 11. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.