• Domov
  • Snemanje sej občinskega sveta

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na snemanje in prenos sej občinskega sveta. Občino članico zanima:

  • Ali vaša občina zagotavlja snemane sej občinskih svetov z namenom oddaljenega in/ali kasnejšega gledanja od kjerkoli?
  • Če v vaši občini seje snemate (video), vas prosimo še za informacijo ali snemate sami, ali imate zunanjega izvajalca ter navedbo izvajalca?
  • Kako zajemate zvok in sliko, če seja poteka bodisi za “”okroglo” mizo (razporeditev udeležencev na 360° okoli kamere) ali pa v predavalnici (vsi udeleženci obrnjeni proti katedru)?
  • Če svetniki ne glasujejo z dvigom rok, temveč z elektronskim glasovalnim sistemom, prosimo za informacije s katerim in kako ste zadovoljni (pripombe, priporočila).
  • Kateri videokonferenčni sistem uporabljate v primeru lock-downa in udeležbi na seji od doma?

Vljudno vas prosimo za vaše odgovore na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 26. 10.2021.