• Domov
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, nujni postopek

Obveščamo vas, da se v Državnem zboru nahaja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, nujni postopek. S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF
določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, urejajo še:

– poraba in vračila namenskih sredstev EU,
– predplačila,
– financiranje ustanov,
– posebnosti v zvezi z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
– povprečnina,
– priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
– politika zaposlovanja,
– določitev letnega dodatka za upokojence,
– način financiranja ukrepov in projektov, ki so vključeni v NOO.

  • Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Mnenje k predlogu nam lahko pošljete do petka, 15. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

 


Nazadnje posodobljeno: