• Domov
  • Komisija za lokalno samoupravo v Državnem svetu ni podprla Predloga zakona o ravnanju z odpadki

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na svoji 74. seji, ki je potekala v ponedeljek, 15. novembra 2021, ni podprla Predloga zakona o ravnanju z odpadki (ZRO; druga obravnava, EPA 2111-VIII), ki ga je predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim. Komisija se je seznanila z mnenji Vlade, Zbornice komunalnega gospodarstva, GIZ SLOCERO in vseh treh reprezentativnih združenj občin, v katerih izražamo nasprotovanje predlaganemu konceptu sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), ki predvideva ustanovitev več organizacij za posamezen odpadkovni tok PRO ter ne predvideva omejitev glede lastniške strukture proizvajalcev, kar bi pomenilo, da bi bilo izpolnjevanje obveznosti PRO za proizvajalce profitna dejavnost. Komisija se strinja, da mora biti zagotovljeno izvajanje PRO izključno zaradi izpolnjevanja obveznosti proizvajalcev ter v duhu javnega interesa varstva okolja in zdravja ljudi in ne zaradi poslovnih interesov. Tako kot Zbornica komunalnega gospodarstva in reprezentativna združenja občin se tudi komisija ne more strinjati s predlogom, da bi organizacije lahko organizirale ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki nastanejo iz proizvodov, za katere velja PRO, izven sistema obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. Glede na to, da so ključni deležniki že uskladili glede prihodnje zakonske ureditve ravnanja z odpadki in sistema PRO v okviru priprave novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), je komisija podprla poziv SOS, da se ga čim prej predloži v zakonodajni postopek. 

Komisija pa ni podprla predlogov vseh treh reprezentativnih združenj občin za dopolnitev Zakona o oskrbi s plini (ZOP; druga obravnava, EPA 2078-VIII) z vsebinami, ki se nanašajo na upoštevanje potreb in interesov občin na področju oskrbe s plinom.