• Domov
  • Osnutek Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Ministrstvo za infrastrukturo je  v javno obravnavo dalo osnutek Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energjije. Uredba določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo, podrobnejše pogoje za posamezne vrste samooskrbe, način obračuna električne energije in dajatev za končne odjemalce s samooskrbo, podrobnejše pogoje za dodelitev naložbene pomoči, pogoje za priključitev naprave za samooskrbo, vsebino in poročanje ter spremljanje izvajanja ukrepa.

Besedilo osnutka najdete TUKAJ, obrazec za pripombe pa tukaj.  Vljudno vas prosimo, da vaše predloge, stališča in pripombe pošljete najkasneje do 17. novembra 2021 na info@skupnostobcin.si