Month: november 2021 - stran 3 od 4

Pojasnilo MIZŠ glede ukrepov covid-19 v vrtcih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo pojasnila v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom v vrtcih, ki jih objavlajmo TUKAJ. V pojasnilu ministrstvo dodaja še sledeča obvestila: javni razpis za financiranje krajših programov v obsegu 240 ur, praksa dijakov v vrtcih, uvajanje otrok v vrtce, sklad vrtca (v skladu... Preberi več

17. seja predsedstva SOS v Zrečah

V sredo, 10. 11. 2021 je na Rogli potekala 17. seja predsedstva SOS. Županje in župani so obravnavali: Črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi in osnutek Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2021 – 2027 Državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš... Preberi več

Vlada potrdila predlog SOS – občine bodo prejele sredstva v višini 8 % primerne porabe

Kategorija: Nekategorizirano

Vlada RS je na 102. redni seji podprla amandma k ZIPRS 22/23 na podlagi predloga SOS, po katerem bodo občine v proračunskih letih 2022 in 2023 prejele sredstva v višini 8% skupne primerne porabe in ga posredovala Državnemu zboru. Veseli nas, da so naša prizadevanja padla na plodna tla in je tudi Vlada RS prepoznala potrebo po zagotavljanji... Preberi več

Pojasnilo glede izvajanja določila novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji – omejitev političnega delovanja policistov

V Uradnem listu RS, št. 172/21 z dne 29. 10. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), ki med drugim s 15. členom predpisuje omejitve političnega delovanja policistov. In sicer 43. člen zakona po novem tudi določa, da policist med trajanjem delovnega razmerja ne sme... Preberi več

Izvedena mednarodna konferenca »Je Slovenija pripravljena na prvo stanovanjsko zadrugo?«

Skupnost občin Slovenije in Socialno podjetje Združenje EPEKA sta organizirala mednarodno spletno konferenco, kjer sta strokovnjaka na področju javnih stanovanj in zasebnih stanovanjskih zadrug iz Avstrije orisala stanje na področju stanovanjskih zadrug v Avstriji in drugih nemško govorečih državah. Ga. Michaele Kauer, vodja pisarne mesta Dunaj v Bruslju in Dr. Robert Korab, direktor podjetja raum&kommunikation... Preberi več

Opozorilo KPK glede nedovoljenih praks v javnem sektorju pri najemanju odvetniških storitev

Kategorija: Nekategorizirano

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) opozarja vse funkcionarje, poslovodne osebe in druge uradne osebe javnega sektorja na nedovoljene prakse pri najemanju odvetniških storitev. Komisija je že leta 2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje, v katerem se je opredelila, da je : ravnanje funkcionarja, poslovodne oziroma druge uradne osebe, ki za opravljanje storitev pravnega zastopanja in... Preberi več

Sklep Vlade RS o opravljanju dela na domu in predlog lokalnim skupnostim

Vlada RS je na seji dne 6. 11. 2021 sprejela sklep o opravljanju dela na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, ki nalaga predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo... Preberi več

POZIV ZA POSREDOVANJE IZPOLNJENE TABELE PRIORITETNIH INVESTICIJ ZA 10 LETNO OBDOBJE IN PODATKOV O OBSTOJEČEM STANJU

Kategorija: Finance / Zdravstvo

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za zdravje naslovilo POZIV za posredovanje izpolnjene tabele prioritetnih investicij za 10 letno obdobje in podatkov o obstoječem stanju, za namen zagotovitve finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Dopis in tabele najdete na sledečih povezavah: DOPIS MZ primarna raven zdravstvo Tabela 1 – plan investicij za... Preberi več

Kako odmerjati NUSZ v letih 2022 in 2023 in usmeritve za naslednja obdobja

V četrtek, 4. 11. 2021 je SOS v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS) in Finančno upravo Republike Slovenije organizirala seminar glede novih usmeritev in priporočil za občine za naslednje obdobje odmere NUSZ za bolj uspešno zagotavljanje proračunskih sredstev občin za razvoj in investicije... Preberi več