• Domov
  • Strokovna ekskurzija na temo podnebnih sprememb

V četrtek, 25.11.2021 je potekala Strokovna ekskurzija v obmejni mesti Gornja Radgona in Bad Radkersburg (“twin cities”) v luči podnebnih sprememb. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročila Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike in prostora in Skupnost občin Slovenije ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.  Zaradi nenadnega zaprtja sosednje države Avstrije je bil v povezavi s preprečevanjem širjenja koronavirusa ukinjen strokovni ogled mestnega jedra in urbanih ureditev na avstrijski strani. Na organizacijski izziv se je Skupnost občin Slovenije v vlogi organizatorja odzvala s prilagojenim programom.

Na slovenski strani mostu prijateljstva sta zbrane udeležence v dopoldanskem času uvodoma pozdravila župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko in direktor občinske uprave Vladimir Mauku, ki sta predstavila zgodovinski, gospodarski in naravovarstveni oris obmejne občine. Mag. Mateja Močnik, predstavnica avstrijske strani (Muzeja v stari orožarni občine Bad Radkersburg) je v nadaljevanju ekskurzije predstavila razvoj mestnega jedra in zglednih urbanih ureditev v občini Bad Radkersburg (Radgoni) s poudarkom na kulturnem in prostorskem povezovanju onkraj meja.

Sledilo je strokovno vodenje arhitekta, urbanista in predstavnika Društva arhitektov Pomurja, ZAPS, DAPS, DAL in FA, doc. Aleksandra Ostana, ki je po urbanističnem in narodno zavednem uvodnem delu med drugim izpostavil, da obmejna reka Mura, t.i. evropska amazonka, poglablja svojo strugo, kar povzroča upad podtalnice in sušenje blizu ležečih zemljišč. V povezavi s tem je predstavil bilateralni projekt goMURra, ki predstavlja nadaljevanje večletnega sodelovanja Avstrije in Slovenije vzdolž vodotokov obmejne reke Mura. Zbranim je predstavil konkretni primer urejanja zaščite pred visokimi vodami, ki so posledice podnebnih sprememb. V nadaljevanju so si udeleženci na primeru ogledali, kako so v okviru projektnega sodelovanja s tamkajšnjimi prebivalci nastale kakovostne urbane in krajinske ureditve (amfiteater, počivališča, razgledišča, otroško igrišče,..) vzdolž reke Mure.

Preostali del programa ekskurzije se je nanašal na razpravo, vezano na varovanje ter ohranjanje kulturne in naravne dediščine v luči podnebnih sprememb. Dr. Tanja Hohnec, konservatorska svetnica je komentirala področje varovanja kulturne dediščine, ki nedvomno posega v okoljsko in prostorsko obravnavo. Povedala je, da predstavlja stavbna dediščina le okrog 1,4 odstotka vsega stavbnega fonda Slovenije, in pri tem poudarila smotrnost celovite obravnave dediščine (naselbinske, premične, kulturne, naravne,…). Predstavila je stališče ZVKDS (ohranjanje dediščine v primežu podnebnih sprememb) ter izpostavila potrebo po upoštevanju smernic za energetsko prenovo kulturne dediščine. Aktivni razpravi se je pridružil tudi Andrej Magdič iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Maribor, pristojne za ta del Slovenije.  Sledil je ogled zglednih primerov (obnove) radgonske kulturne dediščine, to je Doma Penine in Muzeja Špital.

Ob zaključku ekskurzije je Aleksander Koren iz Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Maribor, zbrane nagovoril na lokaciji izven mesta, to je v gozdnem parku Lisjakova struga pri Gornji Radgoni. Poudaril je, da je Mura edina prostotekoča reka v Sloveniji, da ima različna naravovarstvena statusna imena ter dodal, da imamo v Sloveniji od leta 2018 urejen status UNESCO Biosfernega območja Mura. Zbrane je v nadaljevanju seznanil še s prvim Unescovim 5-državnim biosfernim območjem na svetu, ki obsega rečni tok Mure, Drave in Donave na območju Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Za konec pa izpostavil  vidnejšo aktivnost zavoda v tem območju Slovenije, to je “24 ur z reko Muro”.

Strokovna ekskurzija se je v zaključila z željo po nadaljnjem interdisciplinarnem sodelovanju ter izmenjavi znanja in idej.

Galerija SLIK.


Nazadnje posodobljeno: