• Domov
  •  Spremenjen predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe

Ministrstvo za kulturo je pripravilo spremenjen predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki je z obrazložitvijo in spremljajočimi prilogami objavljen na portalu E-demokracija. Pogoje določa 36. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in veljajo za vse knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo. Vaše pripombe in predloge za izboljšavo lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, do 19. novembra 2021.