• Domov
  • Globalni cilji trajnostnega razvoja (SDG) v občinskih politikah

V publikaciji tukaj lahko za vsakega od 17 globalnih ciljev trajnostnega razvoja (SDG) najdete tiste, ki so najbolj pomembni za lokalne oblasti. V publikaciji so za vsak globalni cilj trajnostnega razvoja navedeni nekateri ustrezni pravni in politični okviri, na primer mednarodne pogodbe in konvencije, direktive EU ali urbanistični program (EU). Uporabniki publikacije imajo možnost, da dodajo svoje nacionalne, regionalne ali lokalne, pravne in politične okvire.