Month: december 2021 - stran 3 od 3

5. december, svetovni dan tal: »Zaustavimo zaslanjevanje tal, povečajmo produktivnost tal«

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter organizacija Global Soil Partnership, sta leta 2013, 5. december razglasili za svetovni dan tal. Letošnji slogan svetovnega dne tal je »Zaustavimo zaslanjevanje tal, povečajmo produktivnost tal«. Kot vsako leto FAO tudi letos naslavlja novo problematiko s področja tal s sloganom: »Zaustavimo zaslanjevanje tal, povečajmo produktivnost tal«. S tem želijo... Preberi več

NAJAVA: Peti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.580.635 evrov. Predmet podpore javnega... Preberi več

Pripravljavec regionalnega prostorskega plana – priporočilo občinam

MOP je z Zakonom o urejanju prostora uvedel regionalno prostorsko planiranje, s katerim želijo na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. ZUreP-2 določa, da postopek priprave RPP vodi pripravljavec, ki je pravna oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju skladnega... Preberi več

Prošnja za posredovanje podatkov o višini založenih sredstev iz naslova tržnih najemnin za leto 2021

Zakon o finančni razbremenitvi občin je posegel v 121.b člen Stanovanjskega zakona, ki ureja povračilo sredstev subvencij prosilcem za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja. Gre za prosilce, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini stalnega prebivališča, a stanovanja niso uspeli pridobiti in... Preberi več

Primerna poraba, dohodnina, finančna izravnava in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 – spremenjeni podatki

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Dne 1. 12. 2021 je Direktorat za proračun Ministrstva za finance objavil spremenjene podatke o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Podrobne podatke najdete na POVEZAVI. V 58. členu ZIPRS2223 je povprečnina za leto 2022 določena v višini 645,00 eura in za leto... Preberi več

Izvedli seminar o psihosocialnih tveganjih in stresu na delovnem mestu

Kategorija: Nekategorizirano

Skupnost občin Slovenije je 30. novembra 2021 organizirala seminar z naslovom Psihosocialna tveganja in stres na delovnem mestu, ki je bil usmerjen v nasvete za obvladovanje stresa za osebno in poslovno rast. Predavateljica Florence Maria Bratuž je udeleženkam in udeležencem razložila kako stres in izgorelost privedeta do kronične utrujenosti, izgorelosti in psihosomatskih bolezni ter posledično... Preberi več

Objava Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 v Uradnem listu RS

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Dne 1. 12. 2021 so bili v Uradnem listu RS št. 187 objavljeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) in Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023). Začetek veljavnosti vseh prej navedenih aktov je 2. 12. 2021. Povezava na objavo v... Preberi več

Seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

Članice in člani Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Skupnosti občin Slovenije so se v torek, 30. novembra 2021 preko video povezave sestali na drugi seji. K sodelovanju so povabili tudi članice in člane predsedstva SOS. Obravnavali so pet točk dnevnega reda. Osrednji sta bili Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023-2027 in vloga občin... Preberi več

Z ministrom o sredstvih za Rome, protikorupcijskih določilih in plačah županov

Kategorija: Družba/Mladina / Finance

V torek, 30. novembra 2021 se je sestala Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo, Boštjan Koritnik. Minister je predstavil rešitve v predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, s katerimi bi občine z romsko skupnostjo prejele finančna sredstva v višini, ki bi bolj ustrezala realnemu stanju v občinah.... Preberi več