• Domov
  • Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin

V medresorski obravnavi je Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin. S pravilnikom se določajo postopki za pripravo premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna, premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov proračuna, skupnih premoženjskih bilanc občin, skupne premoženjske bilance države ter konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Objavljeni so tudi obrazci za poročanje in metodologija v skladu z določbami tega pravilnika. Vljudno vas prosimo, da nam na naslov info@skupnostobcin.si, do 17. 12. 2021 posredujete vaše pripombe.