• Domov
  • Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Cilj zakona je urediti področje preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo tako, da bo jasno opredeljena vloga koncedenta v tem postopku, in področje prenosa večinskega deleža v pravni osebi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti tako, da bodo upoštevana stališča in navodila Ustavnega sodišča RS iz odločbe št. U-I-166/17-15 z dne 5.11.2020.

Besedilo predloga lahko preberete TUKAJ.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do ponedeljka, 27. 12. 2021 na naslov neza.jager@skupnsotobcin.si.