• Domov
  • Uredba o varovanju tajnih podatkov

Na spletni strani E-demokracija je objavljen predlog Uredbe o varovanju tajnih podatkov.

Uredba določa načine in oblike označevanja tajnih podatkov, fizične, organizacijske in tehnične ukrepe ter obvezne sestavine postopkov za varovanje tajnih podatkov, ki jih morajo pri vzpostavitvi sistema ukrepov in postopkov varovanja tajnih podatkov upoštevati in zagotoviti vsi zavezanci na podlagi Zakona o tajnih podatkih (mednje štejejo tudi občine). Vljudno vas prosimo, da vaše predloge in stališča posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 17. 12. 2021.