Month: januar 2022

POVPRAŠEVANJE – Škoda povzročena s strani divjadi

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, s vprašanjem glede težave z divjadjo, ki uničuje kmetijske površine. Občina je v ta namen ustanovila delovno skupino sestavljeno iz prebivalcev, kmetov in lovskih družin, ki obravnava problematiko divjadi. Zanima jih ali ste v te namene tudi druge občine ustanovile podobne skupine? Kako se občine soočate… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Umeščanje alternativnih virov energije v prostor

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem glede umeščanja alternativnih virov energije v prostor, in sicer jih je zanimalo: 1. Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd. 2. V kolikor je… Preberi več

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin. Prosimo za odgovore na naslednji vprašanji: V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? Ali… Preberi več

Višina sejnin za člane OS in NO

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki pripravlja pravilnik o plačilu oz. sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov. V ta namen bi občina članica želela pridobiti aktualne podatke s strani ostalih občin o višini zneskov sejnin. Zbrani podatki bodo anonimni. Prosimo, da odgovorite na vprašanja… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Umeščanje alternativnih virov energije v prostor

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanji glede umeščanja alternativnih virov energije v prostor, in sicer: Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd. V kolikor je odgovor na prvo… Preberi več