• Domov
  • Program projektov eProstor

Informacijska prenova nepremičniskih evidenc v letu 2021

V letu 2021 so se dela na projektu informacijske prenove nepremičninskih evidenc izvajala na področjih:

  • sprejetje Zakona o katastru nepremičnin in njegovih podzakonskih aktov,
  • priprava informacijske rešitve IS kataster,
  • migracija podatkov ter priprava na implementacijo novega informacijskega sistema in
  • stalna izboljšava in priprava podatkov za prenos v nov informacijski sistem.

Zakon o katastru nepremičnin, ki stopi v veljavo 4. aprila 2022, predvideva nekaj podzakonskih aktov. Vseskozi je Geodetska uprava RS izvajala dela na izboljšanju kakovosti obstoječih podatkov pred uvedbo v nov informacijski sistem, zato bo Geodetska uprava RS na spletnih straneh objavila posodobljena priporočila za evidentiranje tipskih stavb

Evidenca stavbnih zemljišč v luči digitalne preobrazbe prostora

V Sloveniji se po zgledu drugih držav tudi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin vzpostavlja digitalno okolje, ki vključuje prilagoditev poslovne logike novim možnostim, ki jih ponuja sodobna informacijska tehnologija.  Vzpostavljajo se informacijske rešitve, ki podpirajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in graditve ter zbirke podatkov o prostoru, nepremičninah in okolju. Vsebinsko osnovo za digitalno preobrazbo prostora predstavlja Zakon o urejanju prostora, ki med drugim ureja delovanje prostorskega informacijskega sistema – v okviru katerega se vzpostavlja tudi sistem za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih oz. evidenca stavbnih zemljišč, in sicer o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih.

Rezultat masovnega zajema, v okviru Programa projektov eProstor, je predlog poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč za celotno Slovenijo. Rezultati so uporabnikom javno dostopni TUKAJ. Ključni del celovite digitalne preobrazbe na področju prostora bo predstavljalo vključevanje lokalne ravni (digitalizacija lokalnih oz. občinskih baz podatkov) in njihovo povezovanje z državno ravnjo. Takšno okolje bo predstavljalo primerno osnovo in omogočalo medopravilnost, hkrati pa bo zagotavljalo ustrezno podlago za uvedbo naprednih tehnologij. Ker je urejanje prostora izvirna pristojnost občin, bo končni cilj digitalne preobrazbe prostora namreč dosežen takrat, ko bodo lokalno prostorsko podatkovno infrastrukturo in manjkajoče podatkovne zbirke zagotovile tudi občine. V projektu bodo skupaj z občinami med drugim pripravljena priporočila za vzpostavitev in vzdrževanje evidence stavbnih zamljišč.

Več o projektu eProstora si lahko preberete na tej POVEZAVI.

 


Nazadnje posodobljeno: