• Domov
  • Sestanek s predstavniki GURS – UMVN za potrebe usklajevanja modelov vrednotenja z občinami

Skupnost občin Slovenije je dne 20. 1. 2022 sodelovala na sestanku v spletnem okolju  s predstavniki GURS-a, natančneje Urada za množično vrednotenje nepremičnin ter številnimi drugimi deležniki, kjer se je obravnaval predlog sodelovanja med vsemi združenji občin oz. občinami in UMVN, da bi se za posredovanje modelov vrednotenja nepremičnin z občinami uporabilo obstoječe prostorske informacijske sisteme občin. Ključna sestavina modelov vrednotenja nepremičnin so namreč vrednostne cone v shape formatu, ki so kasneje tudi glavni predmet usklajevanja. Predstavljena je bila časovnica ukrepov, prednosti tovrstnega sodelovanja in sprejeto poenoteno mnenje, da je sodelovanje vseh občin koristno tako za občine kot tudi za širšo javnost, v zadnji fazi javne razgrnitve.

Več o prispevku si lahko preberete na tej POVEZAVI.


Nazadnje posodobljeno: